Diagnostyka weterynaryjna

Firma zajmuje się diagnostyką weterynaryjną, jak również profilaktyką, leczeniem, chirurgią oraz stomatologią i chirurgią szczękową. Gabinet wykonuje badania: ultrasonograficzne (USG), w kierunku chorób układowych, rozmazy krwi wg Schillinga, cytologiczne, dermatologiczne, oczu, morfologiczne i biochemiczne krwi, moczu i kału, posiewy mikrobiologiczne z badaniem antybiotykooporności, jak również zajmuje się badaniem zwierząt przed podróżą za granicę. Gabinet weterynaryjny z dużą troską podchodzi do swoich pacjentów.